AVÍS LEGAL

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE) s’estableixen a continuació les dades identificatives de l’empresa.

Nom social:
Bruguera & Closa, SLP

Número d’identificació fiscal:
B64951627

Domicili social:
Pompeu Fabra 30-34
08480 l’Ametlla del Vallès

Correu electrònic:
info@brugueraclosa.com

Telèfon: 93 843 17 29

Dades registrals al Registre Mercantil:

Bruguera & closa, SLP, empresa constituïda a Barcelona, en l’any 2008, per número d’escriptura pública 1994, davant el notari Juan Ignacio Castro-Girona Martínez, de l’il·lustre Col·legi de Barcelona.

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el volum 41329, foli 189, full B383846, inscripció 1.

 Dades relatives a l’autorització administrativa prèvia per a l’exercici de l’activitat:

Titulació acadèmica: 

Marc Bruguera Villagrasa, diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Vic.

Olga Closa Izquierdo, llicenciada en Filologia Eslava , per la Universitat de Barcelona, col·legiada núm. 35.942.  Diplomada en Postgrau de Comerç Internacional per la ESCI Barcelona.

Estat de la Unió Europea o de l’àmbit econòmic europeu on es va concedir aquesta titulació: Catalunya – Espanya

Aquest lloc web ha estat creat per l’empresa Bruguera & closa, SLP amb fins informatius i per a ús personal dels usuaris. A través d’aquest avís legal, es pretén regular l’accés i ús d’aquest lloc web, així com la relació entre el lloc web i els seus usuaris. Accedint a aquest lloc web s’accepten els següents termes i condicions: l’accés a aquest lloc web és responsabilitat exclusiva dels usuaris.

El simple accés a aquest lloc web no implica cap tipus de relació comercial entre Bruguera & closa, SLP i l’usuari.

L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella.

El titular del lloc web pot oferir serveis o productes que puguin estar sotmesos a condicions particulars que, si escau, substitueixin, completin i/o modifiquin aquestes condicions, i sobre les quals s’informarà a l’usuari en cada cas concret.

 

On Estem

Pompeu Fabra 30-34, Les Galeries
1.ª planta, local D4
08480 L´Ametlla del Vallès

 

Horaris

Dilluns  Dijous:
9h - 13h i 16h - 19h
Divendres: 08:00 - 15:00

 Contacte

t. +34 938 431 729
m. + 34 656 337 722
info@brugueraclosa.com